NL | EN
bannerimage2 watermark IFS
next prev

Burg Groep

December 2018: Burg Groep realiseert herstructurering en herfinanciering van haar bestaande financieringsarrangement op basis van een Europese single bank groepsfinanciering, inclusief betalingsverkeer en rente- en valuta afdekking, bij haar nieuwe huisbank ING. IFS begeleidde Burg Groep gedurende het gehele traject. 

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Evers Specials

Evers Specials heeft in juli 2021 op basis van een gerichte bankentender de structurele uitbreiding van bestaande werkkapitaalfinanciering, het optuigen van een additionele CAPEX-faciliteit plus onroerend goed financiering bij de bestaande huisbank, Rabobank ondergebracht. IFS heeft Evers Specials gedurende het gehele financieringstraject begeleid.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Vink Installatiegroep

April 2021 - Vink Installatie Groep heeft de herfinanciering en verruiming van haar financiering bij huisbank ABN Amro bank succesvol afgerond om de beoogde omzetverhoging in 2025 op basis van meerjarige strategische doelstellingen te kunnen realiseren. Integrated Finance Solutions (IFS) heeft Vink Installatie Groep gedurende dit gehele traject ondersteund en begeleid.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Van der Kroon Food Products

December 2021: Onder begeleiding van IFS heeft Van der Kroon Food Products de overname van familiebedrijf N.W. Van Ruiten B.V. (NVR) met de zeer sterke merknaam, met succes afgerond en de benodigde (overname)financiering onder kunnen brengen bij de nieuwe huisbank ABN AMRO. Terwijl beide krachtige merklabels blijven bestaan, zal Van der Kroon verder groeien.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

AGRO Merchants

As per June 01, 2018 AGRO Merchants successfully completed a USD 100.000.000,- real estate financing. The multi- currency credit facilities provided by HSBC will be applied to further expand AGRO Merchants activities across the globe and to partly repay last year’s second lien financing. Integrated Finance Solutions (IFS) BV assisted AGRO Merchants throughout the whole process.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Elzinga Groep

Maart 2020: Elzinga Groep heeft de herstructurering en herfinanciering van haar bestaande financieringsarrangement, onder begeleiding van IFS, bij huisbank ABN Amro afgerond. Ook zijn de bestaande financieringsfaciliteiten die Elzinga Groep ondersteunen de beoogde groei te realiseren, verruimd. ABN Amro verzorgt tevens het volledige betalingsverkeer en de bankgaranties.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Topigs Norsvin

Juni 2014 TOPIGS International en Norsvin International AS voegen hun internationale activiteiten samen tot een nieuwe organisatie met de naam Topigs Norsvin. De fusie van deze twee organisaties resulteert in een wereldwijde toonaangevende varkensfokkerijorganisatie met een jaarlijkse omzet van meer dan 130 miljoen euro. Het hoofdkantoor is in Vught, Nederland.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Haasnoot Fish Group

Mei 2016: Haasnoot Fish Group is erin geslaagd een herfinanciering te verwezenlijken na een succesvolle bankenronde. In dit kader heeft de onderneming haar nieuwe financieringsstructuur inclusief betalingsverkeer ondergebracht bij haar nieuwe huisbank ABN AMRO. IFS heeft Haasnoot Fish Group tijdens het gehele traject begeleid.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Kimmenade

April 2018: Kimmenade heeft d.m.v. een herfinanciering uitbreiding van haar werkkapitaal- en bankgarantiefaciliteit en een additionele nieuwbouwfinanciering gerealiseerd. Huisbank ABN Amro verzorgt tevens het gehele betalingsverkeer. Ilfa Finance Solutions (IFS) heeft Kimmenade gedurende het gehele herfinancieringstraject begeleid.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Roompot

Juli 2019: Roompot Vakanties heeft € 6.500.000,- Onroerend Goed financiering aangetrokken tbv de financiering van het nieuwe hoofdkantoor in Goes. Voormalig huisbank ABN Amro Bank bleek de best passende financiering te kunnen verstrekken en maakt hiermee weer deel uit van de internationale groep financiers van Roompot Vakanties. IFS begeleide dit gehele traject.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Fransen Gerrits

Najaar 2020: Fransen Gerrits Groep heeft de herfinanciering van alle financierings-arrangementen bij verschillende banken afgerond en verruimd ondergebracht bij nieuwe huisbank Rabobank. De beoogde doorgroei wordt hiermee gefaciliteerd, zo ook de recente strategische samenwerking annex overname m.b.t. Fierens Mengvoeders in Belgiƫ. IFS heeft het traject van A tot Z begeleidt.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Walraven

Mei 2018: Walraven realiseerde een multi-currency € 25.500.000,- asset based werkkapitaal-, capex en garantiefaciliteit als ook een Europese multi-currency cross-border cash concentration structuur. IFS begeleidde het gehele selectie- en onderhandelingstraject met nieuwe huisbank Deutsche Bank.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Bredenoord

Juni 2017: Bredenoord realiseerde uitbreiding van haar bestaande werkkapitaalfinanciering en additionele capexfaciliteit bij huisbank Rabobank. Hiermee realiseert de onderneming een forse uitbreiding en vervanging van de verhuurvloot en introduceert een nieuwe generatie duurzame aggregaten op de Europese verhuurmarkten. Dit gehele selectietraject werd door IFS begeleidt.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Westfort

Dec. 2014 Westfort Vleesproducten heeft de nodige financiering gerealiseerd voor de bouw van een nieuwe slachterij en uitbeenderij. Mede dankzij de ondersteuning vanuit het RVO is de herfinanciering inc. een Garantie Ondernemingsfinanciering (GO financiering) begin december afgerond. Ilfa Finance Solutions BV speelde hierin een adviserende en begeleidende rol. 

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Bangma Verpakking

Januari 2017: Bangma Verpakking heeft de financiering ten behoeve van een bijzonder nieuwbouwproject plus uitbreiding van het werkkapitaal met succeskunnen onderbrengen bij huisbank ING. De eerste paal van de 20.000 m2 tellende turn-key nieuwbouwproject werd 3 maart j.l. geslagen. IFS heeft Bangma Verpakking gedurende het gehele traject geadviseerd en begeleidt. 

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Van oers Groep en De Vries Snacks

Juni 2015: Van Oers Groep en De Vries Snacks zijn na een succesvolle bedrijfsfusie en financiering 100% dochter van UNITED FOOD FAMILY B.V., maar blijven opereren als twee zelfstandige organisaties met eigen merknamen en vestigingen. De fusie zorgt voor de benodigde continuïteit en slagkracht. Ilfa Finance Solutions heeft de fusie en het financieringstraject begeleid.&nb

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Amazing Oriental

Januari 2015: Oriental Group (“Amazing Oriental”) realiseerde een succesvolle herfinanciering van haar bestaande bancaire faciliteiten met ING Bank. Tevens verstrekt ING een aanvullende onroerend goed financiering en verzorgt de bank het volledige betalingsverkeer, de bankgaranties en eventuele rente- en valuta afdekking. IFS begeleidde dit hele traject.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Scherpenhuizen

December 2015: Scherpenhuizen rondt financiering van de nieuwe multifunctionele bedrijfslocatie in Eindhoven af. ABN Amro Bank verstrekt de nieuwbouw financiering, ABN Amro Commercial Finance voorziet in de asset-based werkkapitaal-financiering. Het nieuwe arrangement is mede onder advisering & begeleiding van IFS tot stand gekomen.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Mol Diervoeding

Januari 2016: Mol Diervoeding rondt herfinanciering van bestaande bancaire faciliteiten en werkkapitaal succesvol af. Het nieuwe arrangement, verstrekt door ING Bank, ING Lease en ING Commercial Finance faciliteert de bouw van een nieuw distributie-centrum en uitbreiding van het wagenpark en daarmee de beoogde groei van de onderneming. IFS begeleidde het gehele traject.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

HZPC

Maart 2015: HZPC koos voor ING Bank als nieuwe huisbank die het betalingsverkeer zal verzorgen, via een grensoverschrijdende cashpool structuur de beschikbare liquiditeiten in Nederland concentreert, en een € 15.000.000 seizoensfaciliteit aanbiedt. Deutsche Bank zal het documentair betalingsverkeer voor haar rekening nemen. IFS begeleidde het gehele traject.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

DOC Kaas

Januari 2015: zuivelcoöperatie DOC Kaas heeft de uitbreiding & verlenging van haar werkkapitaalfinanciering afgerond. Naast een verruiming van de bestaande faciliteit tot € 100 mln is de bestaande bankenconsortium uitgebreid met Deutsche Bank als nieuwe huisbank. Ilfa Finance Solutions begeleidde als adviseur van de coöperatie het gehele traject.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Avio-Diepen

Februari 2015: Avio-Diepen heeft de ‘Amendment & Restatement’ van haar bestaande kredietfaciliteiten afgerond en bij ABN Amro Bank en Rabobank de lopende Term Loan en Borrowing Base financiering ad USD 52.800.000,- op concurrerende voorwaarden gecontinueerd, mede dankzij het advies en de begeleiding van Ilfa Finance Solutions tijdens dit gehele proces.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Jan Zandbergen

Nov. 2014 Jan Zandbergen World-Wide Quality in Meat heeft de financiering van een nieuw vrieshuis afgerond en heeft verruiming van de werkkapitaalfinanciering plaatsgevonden. Ilfa Finance Solutions BV heeft dit proces begeleid en geadviseerd. De financiering heeft de vorm van een clubdeal door Deutsche Bank en de huidige huisbank Rabobank gebaseerd op Engelstalige LMA documentatie.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Klaas Puul

Okt. 2014 Garnalengroothandel Klaas Puul bereikte op 2 oktober een akkoord met een nieuw bankenconsortium over de herfinanciering en uitbreiding van de lopende kredietfaciliteiten. De benodigde € 50.500.000 en $ 12.500.000 aan senior termijnleningen, activa- en werkkapitaal financieringen zijn gerealiseerd dankzij advies en ondersteuning van Ilfa Finance Solutions BV.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Dura Vermeer

Maart 2014: Bouwbedrijf Dura Vermeer heeft een akkoord bereikt met haar bankenconsortium over de herfinanciering en uitbreiding van de lopende kredietfaciliteiten. Onder begeleiding van Ilfa Finance Solutions BV zijn kredietfaciliteiten ter grootte van € 213.500.000 overeengekomen met Rabobank, ING en toetreder NIBC.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Vissers Olie

April 2014: Vissers Olie, een van de grootste distributeurs van brandstoffen en smeermiddelen in Zuid-Nederland, heeft 21 bemande benzinestations overgenomen van Esso Nederland. De hiertoe benodigde overnamefinanciering is gerealiseerd met behulp van de advisering en ondersteuning van Ilfa Finance Solutions.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Peterson Control Union

Juli 2014: Peterson Control Union heeft een multi-currency cross-border cashpool structuur bij Bank Mendes Gans geïmplementeerd. Het ontwerp van de structuur en de keuze voor Bank Mendes Gans als cashpool bank is uitgevoerd onder auspiciën van Ilfa Finance Solutions. Peterson Control Union (PCU) is actief in ca. 24 landen wereldwijd.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Van der Kroon Food Products

November 2013: Ilfa Finance Solutions heeft in samenwerking met Dhr. Dennis van der Kroon, Algemeen Directeur Van der Kroon Food Products, de herfinanciering en uitbreiding van de bestaande kredietfaciliteiten tot stand gebracht. Deze bestaat o.a. uit een onroerend goed financiering ten behoeve van de bouw van vernieuwde bedrijfs- en opslagruimtes.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

2Sisters Europe (Storteboom)

April 2013: Voor 2Sisters Europe heeft Ilfa Finance Solutions voor de financiering van de uitbreiding van haar activiteiten in Europa een non-recourse factoring faciliteit ad € 25 mln gerealiseerd. Om de binnen de groep aanwezige liquide middelen zo effectief mogelijk te benutten is een multi-currency cross-border cashpool ingericht bij de nieuwe huisbank.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Van Rooij Groep

Januari 2013: Om de bouw van een nieuw vrieshuis en uitbreiding van de productiefaciliteiten te realiseren heeft Ilfa Finance Solutions voor Van Rooij Groep een onroerend goed financiering i.c.m. uitbreiding van de bestaande werkkapitaalfinanciering ad. € 80 mln tot stand gebracht. Tevens is bij de nieuwe huisbank een cashpool structuur geïmplementeerd.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Boels Holding

Oktober 2012: Ten behoeve van de groei van de onderneming heeft Ilfa Finance Solutions voor Boels Holding een hybride revolverende kredietfaciliteit ad € 200 mln gerealiseerd. Hierbij is de bestaande financieringsgroep uitgebreid met 2 nieuwe banken. Tevens is een pan-Europese cross-border cashpool structuur geïmplementeerd.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Teeuwissen Holding

September 2011: Voor de financiering van de overname van BioIbérica en herfinanciering van de bestaande faciliteiten heeft Dhr. van Biljouw, CFO van Teeuwissen Holding, een beroep gedaan op de expertise van Ilfa Finance Solutions. In nauwe samenwerking is de herfinanciering ad € 85 mln tot stand gekomen.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Kesbeke

Mei 2012: Ilfa Finance Solutions heeft de firma Kesbeke geadviseerd en begeleid bij de herfinanciering en uitbreiding van de bestaande kredietfaciliteiten. Hierbij is met name ruimte gecreëerd voor de uitwerking van nieuwe samenwerkingen waarmee een verdere groei van de onderneming kan worden gerealiseerd.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Watts Industries Europe

Juli 2012: Voor Watts Industries Europe heeft Ilfa Finance Solutions een pan-European cross-border multi-currency cashpool structuur ontworpen. Vervolgens is het betalingsverkeer, door gebruikmaking van SEPA, waar mogelijk in Nederland gecentraliseerd en het betalingsverkeer in de overige EMEA landen ondergebracht bij de nieuwe huisbank van de groep.

Geheel overzicht aanvragen

thombstone

Integrated Finance Solutions in de praktijk

U ervaart de kracht van het concept van Integrated Finance Solutions natuurlijk pas in de praktijk. Om u een indruk te geven van de diversiteit van onze adviezen & oplossingen, treft u hierboven een aantal van onze praktijk cases aan. Iedere case bevat een korte omschrijving van de door ons gerealiseerde oplossing.

Een volledig overzicht van de door ons uitgevoerde cases sturen wij u toe na completering van het aanvraagformulier.

  • finance
  • equity
  • treasury