NL | EN
news_img

3 juni 2024

IFS associate Edin Mujagić in dienst getreden bij beleggingsfonds Hoofbosch

Lees verder
news_img

10 januari 2024

Van der Sluis Groep realiseert herfinanciering & verruiming bancaire financieringsfaciliteiten

Lees verder
news_img

14 december 2023

Ruiten Foodpack realiseert herfinanciering & verruiming bancaire financieringsfaciliteiten

Lees verder
news_img

1 december 2023

Integrated finance solutions (IFS) begeleidt management participatie en financieringstraject inzake ecotank

Lees verder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Joosten Groep realiseert herfinanciering & verruiming bestaande bancaire financieringsfaciliteiten

In augustus 2023 heeft Joosten Groep het proces van herfinanciering, werkkapitaalfinanciering en financiering ten behoeve van bankgaranties met succes afgerond en ondergebracht bij huisbank ING Bank. Met deze financiering zal Joosten Groep uitvoering kunnen geven aan de groeiambities welke onder andere bestaan uit de aankoop van een nieuw bedrijfspand en uitrol van productiefaciliteiten op internationale schaal. Daarnaast wordt verdere verduurzaming een feit, dankzij een uniek recycling systeem voor hergebruik van kunststof halffabricaten. Integrated Finance Solutions (IFS) heeft Joosten Groep gedurende het gehele herfinancieringstraject geadviseerd en begeleid.

Joosten Groep
Joosten Groep werd als familiebedrijf in 1991 opgericht door Jan en Willem Joosten te Gendt. Na uitbreiding met vestigingen in Delft, Beverwijk en Goes werd in 2016 een nieuw pand in Bemmel de thuisbasis als centraal logistiek magazijn voor alle vestigingen, met 48.000m3 magazijnruimte, 16.000m2 buitenterrein en 700m2 kantoorruimte. Mede door het samengaan van een aantal zusterondernemingen is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een moderne, veelzijdige en gerenommeerde toeleverancier van kunststoftotaaloplossingen voor civieltechnische vraagstukken. Onder meer worden geotechniek en ‘waterbeheersende’ maatregelen toegepast voor de Grond-, Weg- en Waterbouw sector, groenbedrijf en (semi-)overheid. Joosten Groep heeft heden ten dage een zeer uitgebreid productassortiment en een zeer sterke merknaam.
Joosten Groep heeft een sterk onderscheidend vermogen ten opzichte van haar concurrenten. Enerzijds biedt ze als one-stop-shop, in de niches waarin ze actief is, een totaaloplossing in circulaire klimaat-adaptieve producten aan de klant en anderzijds profiteert Joosten Groep van een zeer efficiënt distributieproces. Dankzij een sterke marktpositionering in verschillende sectoren is Joosten Groep in staat synergieën te realiseren door onder andere één totaaloplossing te bieden door uitdagingen die spelen in verschillende deelmarkten met elkaar te verbinden. In leidingsystemen is Joosten Groep de op twee na grootste partij in Nederland en heeft daarnaast de beschikking over een uitgebreid en fijnmazig distributienetwerk, waarmee distributie van producten binnen 24 uur plaatsvindt. Joosten Groep is een informeel bedrijf en kent een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Het heeft een zeer doelgericht en ervaren management team met een bewezen track record en expertise in de relevante sectoren.

Met de gerealiseerde herfinanciering, verruiming werkkapitaal, bankgaranties & capex financiering zal Joosten Groep de groeiambities voor de komende jaren kunnen verwezenlijken en haar sterke naam en marktpositie kunnen bestendigen en uitbreiden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Integrated Finance Solutions op +31 30 7602110.


  • finance
  • equity
  • treasury