NL | EN
news_img

2 januari 2014

Invoering Basel III per 1 januari 2014

Lees verder
news_img

11 november 2013

Ilfa Finance Solutions begeleidt herfinanciering Van der Kroon Food Products B.V.

Lees verder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Invoering Basel III per 1 januari 2014

Sinds 1 januari 2014 is in onder andere de EU het Capital Requirement Directive IV van kracht. Oftewel 'Basel III'. De nieuwe eisen hebben als doel om de kwaliteit en de hoogte van kapitaalreserves van de banken te verbeteren. De kapitaalreserves die banken op bepaalde vormen van dienstverlening moeten aanhouden, zijn verhoogd. Daarnaast worden banken aangemoedigd om extra kapitaalbuffers te creëren gedurende goede economische omstandigheden. Hierdoor moeten ze beter gepositioneerd zijn om verliezen tijdens perioden van economische stres te absorberen. Banken die niet voldoen aan de extra buffer worden beperkt in de mogelijkheid om dividend of prestatie gerelateerde bonussen te betalen. 

Concreet betekent de invoering van Basel III voor de banken:

  • Verhoging van de kwaliteit van kapitaal
  • Verbetering van de risicodekking
  • Introductie van een maximum 'leverage ratio'
  • Vermindering van pro-cycliciteit door opbouw anticyclische kapitaalbuffers
  • Aanpakken van het systeemrisico door extra kapitaaleisen voor systeembanken op te leggen. In Nederland behoren ABN Amro, Rabobank, ING en SNS bank tot deze systeembanken

Meer weten?
Meer over Basel III leest u hier. U kunt ook contact opnemen met Ilfa Finance Solutions (IFS) op +31 30 7602110.


  • finance
  • equity
  • treasury