NL | EN
news_img

20 januari 2015

Uitbreiding werkkapitaalfinanciering zuivelcoöperatie DOC Kaas afgerond

Lees verder
news_img

12 december 2014

Westfort Vleesproducten rondt financiering nieuwe slachterij en uitbeenderij af

Lees verder
news_img

21 november 2014

Integrated Finance Solutions begeleidt uitbreidings- en herfinanciering Gouden Gazelle Award winnaar Jan Zandbergen

Lees verder
news_img

3 oktober 2014

Klaas Puul realiseert herfinanciering in samenwerking met Integrated Finance Solutions

Lees verder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Uitbreiding werkkapitaalfinanciering zuivelcoöperatie DOC Kaas afgerond

Medio Januari 2015 heeft zuivelcoöperatie DOC Kaas de uitbreiding & verlenging van haar werkkapitaalfinanciering afgerond. Naast een verruiming van de bestaande faciliteit tot € 100 mln is de bestaande bankenconsortium uitgebreid met Deutsche Bank als nieuwe huisbank.
Na afronding van deze herfinanciering, welke is gestructureerd als een borrowing base revolving credit facility en is gestoeld op Engelstalige LMA documentatie, heeft DOC Kaas voldoende ruimte om de voorziene groei te realiseren. Het nieuwe bankenconsortium, bestaande uit Rabobank, ING en Deutsche Bank, verzorgen daarbij het volledige betalingsverkeer, de bankgaranties en eventuele rente- en valuta afdekking. Integrated Finance Solutions heeft als adviseur van de coöperatie het gehele traject begeleid.

DOC Kaas
Het huidige DOC Kaas is opgericht in 1895 als de coöperatieve Stoomzuivelfabriek. De coöperatie telde 108 leden die per jaar ca. 300.000 liter melk aanvoerden. In 1962 bundelde deze fabriek haar krachten met de coöperaties van Slagharen, Ruinen en Zuidwolde en veranderde de naam in "Drents-Overijsselse Coöperatie”, kortweg DOC. De 3000 aangesloten veehouders leverden dat jaar 80 miljoen kg melk.
Inmiddels leveren de 1100 aangesloten veehouders 1.040 miljoen kg melk en is DOC Kaas is een belangrijke schakel in de kaasketen, waarin intensief wordt samen gewerkt met klanten en partners. Om de hele keten op één en hetzelfde terrein te kunnen huisvesten, is in 2003 een tweede productielocatie gerealiseerd op het Zuivelpark in Hoogeveen. Een kaasfabriek, een weifabriek en pakhuizen brengen vrijwel alle schakels in de keten bij elkaar en maken groei en differentiatie mogelijk. Op het Zuivelpark worden de nieuwste technieken toegepast en wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. De coöperatie streeft naar kostleiderschap en het toepassen van product- en procesinnovatie teneinde meer toegevoegde waarde te creëren.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Integrated Finance Solutions op +31 (0)30 7602110.


  • finance
  • equity
  • treasury